Haberler

ZONGULDAK DİŞHEKİMLERİ ODASI 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

                                                         Sayın, ÜYEMİZ

 

Odamız 2018 yılı 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Seçimler 22 Nisan 2018 (Pazar) günü saat: 10.oo'da odamız merkezinde yapılacaktır. Anılan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı ve seçimler 29 Nisan 2018 (Pazar) günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. 

3224 sayılı yasanın 39. maddesi gereği; “Mazeretsiz olarak seçime katılmayan üyeler, o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar, para cezası ile cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır.

Genel Kurula bütün üyelerimizin katılmasını önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 22 Nisan 2018 Pazar Saat: 10.'00 da 

1- Açılış ve Yoklama

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bütçe ve Bilançonun

Okunması ve Müzakeresi

5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun İbrası

6- Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının Görüşülmesi ve Kabulü

7- Yeni Döneme İlişkin Dilek ve Temenniler

8- Seçime Katılacak Adayların Tespiti

a- Yönetim Kurulu

b- Oda Denetleme Kurulu

c- Oda Disiplin Kurulu

d- Üst Kurul Deleğesi 

Seçimler (Saat: 13.00 – 17.00 Arası)

Kapanış

 

ZONGULDAK DİŞHEKİMLERİ ODASI

           YÖNETİM KURULU

Giriş Formu