Haberler

MUAYENEHANELERDE OTOKLAV BULUNDURMA ZORUNLULUĞU İÇİN SON GÜN 23.12.2018

Birliğimize ulaşan bilgilerden bazı İl Sağlık Müdürlüklerinin denetmeleri esnasında 2017 Şubat ayından itibaren muayenehanelerde otoklav bulundurulması zorunluluğu konusunda uyarıda bulundukları  anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğin  Muayenehanede otoklav bulundurulmasına ilişkin kural 6 Numaralı Ekinde (6/a-8 Numaralı maddesinde)  yer almaktadır. 

6 Numaralı Ek 23.12.2016 tarihinde değiştirildiğinden, 03.02.2015 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için otoklav zorunluluğu bu maddenin değiştirildiği 23.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla muayenehanelerde otoklav bulundurma zorunluluğu  23.12.2018 olarak belirlenmiştir.

Meslektaşlarımızın 23.12.2018 tarihine kadar otoklav bulundurma zorunluluğunu dikkate almaları gerekmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Giriş Formu