Haberler

2019 YILI ÜYE AİDATLARI

 

Sevgili meslektaşlarımız, 2019 yılı üye aidatları belirlenmiştir. Ayrıca 2019 yılında uygulanacak “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi” belirlenmiş olup TDBD 169. sayısı ile dağıtımı yapılacaktır.

1- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 450,00    TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 225,00 TL,

3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 225,00 TL. aidat alınacaktır.

  1. Kayıt Ücreti ise; 225,00 TL'dir. 

    TDB 17. Olağan Kenel Kurul kararları gereği üye aidatları;

    Madde 17 üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

    Madde 18 Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine.

         Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

NOT: 2018 Yılı ve Geçmiş Aidatlarını ödemeyen Meslektaşlarımızın En Kısa Sürede Aşağıdaki Hesap Numaralarına ilgili ödemeleri yapmalarını rica ederiz. 

İş Bankası Zonguldak Şubesi IBAN : TR87 0006 4000 0017 6001 1679 59

Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi IBAN : TR11 0001 0001 31308758 515001 

 

Zonguldak Dişhekimleri Odası

       Yönetim Kurulu

 

Giriş Formu