Haberler

2021 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ

                                                                                                    SAYIN ÜYEMİZ 

2021 yılı üye aidatları belirlenmiştir. 

TDB Olağanüstü Genel Kurul kararları gereği üye aidatları; 

Madde 3- Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,  

Madde 19- Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine, 

1- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 800,00 TL,

 2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 400,00 TL,  

3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 400.00 TL. aidat alınacaktır.  

4. Kayıt Ücreti ise; 400,00 TL'dir.  

Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

NOT: 2020 yılı ve geçmiş yıllar aidatlarını ödemeyen meslektaşlarımızın en kısa sürede odamız sekreteryasıyla irtibata geçerek ödemeleri yapmalarını önemle rica ederiz.  

İş Bankası Zonguldak Şubesi IBAN : TR87 0006 4000 0017 6001 1679 59

Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi IBAN : TR11 0001 0001 31308758 515001

 

           Zonguldak Dişhekimleri Odası

                  Yönetim Kurulu

 

Giriş Formu