Haberler

BİRİKMİŞ ÜYE AİDATLARI DA AF KAPSAMINA ALINDI

30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi ve prim borçlarına  yeniden  yapılandırma yasa teklifi kapsamına ödenmemiş TDB Üye  aidatlarının da alınmasını istedik...

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda  görüşülmeye başlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifine göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılıyor.

Genel Başkanımız Prof. Dr. Atilla Ataç TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu toplantısına katılarak  30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmemiş TDB üye aidatlarının da Kanun kapsamına alınmasına yönelik TDB teklifini sunmuştur.

Verilen önergeyle esnaf, mühendis, hekim, dişhekimi ve avukat gibi meslek sahiplerinin üye oldukları Odalara olan birikmiş aidat borçları da af kapsamına alındı. Buna göre, 30 Nisan tarihi itibarıyla esnaf ve sanatkarların Odalara ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'na, avukatların Türkiye Barolar Birliği'ne, hekimlerin Türk Tabipler Birliği'ne, dişhekimlerinin Türk Dişhekimleri Birliği'ne, mimar ve mühendislerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne olan aidat borçlarını ödemeleri halinde birikmiş faizleri silinecek.

Yasa teklifinin, mevcut şekliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi halinde  önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği 

Giriş Formu