Haberler

2022 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ

                            Saygıdeğer Meslektaşarımız;

 

2022 Yılı Üye Aidatları belirlenmiştir. 

1- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 900,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 450,00 TL,

3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 450.00 TL. aidat alınacaktır.

4. İlk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri için kayıt Ücreti ise; 450,00 TL'dir.  

TDB Olağan Genel Kurul kararları gereği; 

- Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,  

- Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine, karar verilmiştir. 

     Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

NOT: 2021 yılı ve geçmiş yıllar aidatlarını ödemeyen meslektaşlarımızın en kısa sürede odamız sekreteryasıyla irtibata geçerek ödemeleri yapmalarını önemle rica ederiz.

 İş Bankası Zonguldak Şubesi IBAN : TR87 0006 4000 0017 6001 1679 59

Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi IBAN : TR11 0001 0001 31308758 515001

 

Zonguldak Dişhekimleri Odası

        Yönetim Kurulu

 

 

 

 

Giriş Formu