Haberler

ORTAK AÇIKLAMA "SAVAŞ ÖLDÜRÜR , BARIŞ YAŞATIR"

Maalesef insanlık tarihinde bir savaşa daha tanıklık ediyor, üstelik kaybedilen canlara, yarım kalan yaşamlara, acıya, ıztıraba korunaklı yaşamlarımızdan bakıyoruz. Açıktır ki bu savaşın da kazananı olmayacak, liderlerin sorumsuzluğunun bedelini insanlar, hayvanlar, biyo çeşitlilik, hava, su dolayısıyla tüm dünya ödeyecektir. Savaş tüm canlılara, doğaya kastederken, yeni geliştirdikleri silahları test eden ve reklamını yapan silah şirketleri kazandıklarını zannedecektir.

Nükleer silahların yıkıcılığını yakın tarihinde yaşayan gezegenimizde, radyasyon bulutlarının yayılmasına yol açacak nükleer santrallerin patlama ihtimalinin korkusu sürerken, nükleer silah kullanmaktan dahi bahsedilmektedir.

Savaş bombardımanları altındaki halk sığınaklarda can korkusu yaşarken, yüz binlerce Ukraynalı komşu ülkelerin sınırlarına doğru akın ederken, ölümler, sakatlıklar ortaya çıkarken insanlığın, amacı yaşatmak olan sağlık emekçilerinin sessiz kalması düşünülemez.

Bizler, ülkemizin sağlık emek meslek örgütlerin temsilcileri olarak; ateşli silahlar, patlamalar nedeniyle ölümlerin, yaralanmaların, sakatlıkların olmaması; barınma, ısınma, beslenme zorluğuyla insanların sağlığının bozulmaması, yurdundan uzak barınamaz hale gelen mültecilerin sayısının artmaması; zaten iklim krizi yaşayan doğanın daha fazla tahrip edilmemesi için bir an önce savaşların son bulması ve barışın sağlanması için sesleniyor ve savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu bir kez daha yineliyoruz.

Çatışma alanlarındaki insanların hayatını kurtarmak, acılarını hafifletmek için canları pahasına savaş alanlarında mesleklerini yapan sağlık emekçilerinin, hastanelerin, ambulansların, revirlerin, sağlık hizmeti veren bütün yerlerin ve kişilerin, ateş altında kalmaması, korunması, işlerini yapmalarının engellenmemesi için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz.  

“Uluslararası ilkeler ve Cenevre Sözleşmelerine göre tıbbi tarafsızlık gözetilmelidir. İnsan hakları bağlamında savaş alanında tüm sağlık meslek gruplarına saygı gösterilmelidir.

Biz tüm sağlık emek meslek grupları olarak görevimizin insan sağlığını korumak, ekosistemi gözetmek ve çevre kirliliğine karşı mücadele olduğunu hatırlatıyor, bu savaş da mağdur olan tüm halkla ve meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu duyuruyor, tüm tarafları acilen bu savaşı durdurmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ 
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

Giriş Formu