Haberler

ODAMIZ 19. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NİSAN 2022'DE YAPILACAK

 Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

 

Odamız 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Seçimler 17 Nisan 2022 (Pazar) günü saat: 11.oo'de odamız merkezinde yapılacaktır. Anılan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı ve seçimler 24 Nisan 2022 (Pazar) günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

 3224 sayılı yasanın 39. maddesi gereği; “Mazeretsiz olarak seçime katılmayan üyeler, o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar, para cezası ile cezalandırılır.” Hükmü yer almaktadır. 

Genel Kurula bütün üyelerimizin katılmasını önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

17 Nisan 2022 Pazar Saat: 11.'00 de 

1- Açılış ve Yoklama

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bütçe ve Bilançonun

Okunması ve Müzakeresi

5- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun İbrası

6- Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve Çalışma Programının Görüşülmesi ve Kabulü

7- Yeni Döneme İlişkin Dilek ve Temenniler

8- Seçime Katılacak Adayların Tespiti

a- Yönetim Kurulu

b- Oda Denetleme Kurulu

c- Oda Disiplin Kurulu

d- Üst Kurul Deleğesi 

Seçimler (Saat: 13.00 – 17.00 Arası) Saygılarımla

Kapanış 

 

         Volkan ÇAYIRLI

Zonguldak Dişhekimleri Odası

            Başkanı

Giriş Formu