Haberler

07/07 2022

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ! ŞİDDETE KARŞI 7-8 TEMMUZ’DA G(ö)REV’deyiz!

Bugün Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz.

Artık şiddet karşısında hekimlerin/sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. 

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bizler; yaşama hakkımız için, sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma hakkımız için her yerde, her koşulda ve hep birlikte gücümüzü göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyor ve bu çerçevede öncelikle 7 ve 8 Temmuz  2022 tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz! 

Ayrıca 7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat: 12:30’da Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde, diğer illerde de İl Sağlık Müdürlükleri önünde sağlık emek ve meslek örgütleriyle koordinasyon içinde yapacağımız ortak basın açıklamaları ile bir kez daha şiddet karşında taleplerimize kulak tıkayanlara, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlere karşı tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği